REGISTRACIJA

    Upravnika, firmi, korisnika portala.
    Podaci će biti provereni i uneseni u bazu nakon provere.