NEWSLETTER

PROFESIONALNI UPRAVNIK
Pogledajte ovaj emailu browser-u

Najveći portal u Srbiji za profesionalne upravnike.

Omogućava vam da steknete najnovija saznanja iz oblasti profesionalnog upravljanja i povežete sa profesionalcima upravljanja zgradama na teritorije Srbije.

Profesionalni upravnik pored poslova upravnika zgrade (aktivnosti kao što su organizovanje održavanja zgrade, odlučivanje o korišćenju finansijskih sredstava i obezbeđivanja korišćenja zgrade, kao i druga pitanja od značaja za upravlјanje zgradom) vrši i sledeće poslove: stara se o održavanju zemlјišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade, prima prijave kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi) svakim danom u nedelјi u periodu od 00-24 časa, na osnovu primlјene prijave obaveštava i zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnog organa, evidentira svaku primlјenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo), obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervencijama, predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemlјišta na osnovu najmanje tri prikuplјene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemlјišta.

DIGITAL.IN.RS D.O.O. Mileve Marić Ajnštajn 10, 11070 Beograd, Serbia Telefon: +381 11 7138 992 Mobilni: +381 60 3282 070 E-mail: digital.in.rs@gmail.com

Copyright © 2019 DIGITAL.IN.RS DOO, Zadržana sva prava.
http://upravnik.in.rs PROFESIONALNI UPRAVNIKNaša mail web adresa je:
digital.in.rs@gmail.comNaša newsletter adresa je:
http://upravnik.rs/newsletter/