KAKO STAMBENE ZAJEDNICE PODNOSE PORESKU PRIJAVU I PORESKI BILANS ZA 2019. GODINU

Privredna komora organizuje seminar online radionicu 17.jula 2020. od 10,00 do 12,30 časova     TEME: 1.KARAKTERISTIKE STAMBENE ZAJEDNICE KAO NEDOBITNE ORGANIZACIJE 2.DOKUMENTACIJA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJA     -Dokumentacija stambenih zajednica (ugovori, odluke, predračuni, računi)    -Evidentiranje poslovnih promena stambenih zajednica    -Zakon o računovodstvu i (ne) obaveznost sačinjavanja Bilansa uspeha 3. SPECIFIČNOSTI UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT […]

Čitaj dalje

NASTUPAJUĆI SAMOVI

SAJAM ETNO HRANE I PIĆA Regionalna smotra prehrambenih proizvoda namenjenih tržištu, pripremljenih po tradicionalnim receptima, na tradicionalni način. Reč je o nacionalnim specijalitetima, proizvodima karakterističnim za uža geografska područja, najčešće ručne izrade i od organski gajenih sirovina. 26 – 29. novembar 2020.

Čitaj dalje

LEGALIZACIJA OBJEKATA

Donošenjem Zakona o legalizaciji objekata „Sl. glasniku RS” u  broju 95/2013, izašlom 31. oktobra 2013. godine obezbeđuju se ulovi za izgradnju objekata i uvodi red u građevinskoj oblasti.  31. oktobra 2013. godine Narodna skupština republike Srbije donosi Zakon o legalizaciji objekata koji stupa na snagu 1. novembra 2013. godine. Zakonom se utvrđuju uslovi za legalizacije objekata […]

Čitaj dalje