ENERGETSKI PASOŠ

Svi objekti izgrađeni posle 2012 godine moraju posedovati energetski pasoš, što je izvedeno Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, od 30. septembra 2012. godine. Energetski pasoš predstavlja elaborat kojim se uređuje energetski razred zgrade tj. kvalitet ugrađenih elemenata sa kojima se smanjuju troškovi korišćenja same zgrade u energetskom smislu. […]

Čitaj dalje